Koreh-Koreh Cok

Kuring sok ngagunakeun kecap ieu keur ngagambarkeun jalma anu hirupna masih kawas hayam anu neangan rizki ngan sakadar asal aya keur saharitaeun. Bisa jadi ku kapaksa ku kamiskinan atau jalma anu ngahalalkeun sagala cara tanpa mikirkeun akibatna……

Mungkin teu bisa disaruakeun sakabehna, ngan simkuring boga pamadegan loba nu bisa dijadikeun conto yen manehna make falsafah “Koreh-Koreh Cok (Ind: hasil hari ini, langsung habis hari ini pula)“.

Manawi atuh pamirsa gaduh conto2-na???


Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.