Hari: 1 Desember 2011

Ma Deong……Ma Deong…..Pangmukakeun Lawang Angin

Jaman keur leutik….nepi ka SMP….Kuring sok ngahariring…Ma Deong……Ma Deong…..Pangmukakeun Lawang Angin….mun langlayangan teu daek ngapung kumarga euweuh angin… Teuing timana asalna hariring ieu….Ngan mun langlayangan bisa ngapung jeung anginna jadi gede….sok hayang nyaho urang mana Ma Deong teh….